Balometr

Zakup nowego przyrządu do profesjonalnego pomiaru przepływu powietrza w systemach wentylacji.