Certyfikat Klimor

Rozszerzenie spektrum działania poprzez uzyskanie certyfikacji autoryzowanego partnera serwisowego w zakresie montażu, uruchamiania, obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej central wentylacyjnych, oraz klimatyzacyjnych produkcji firmy KLIMOR.