Stworzenie warsztatu elektrycznego

Utworzenie infrastruktury i skompletowanie wyposażenia do kolejnego warsztatu, tym razem elektrycznego.