Szkolenie – Systemy oddymiania i przewietrzania

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w tematyce projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji D+H oraz systemu sygnalizacji pożarowej PROTEC.