Certyfikat Riello

Pogłębianie wiedzy w zakresie serwisu palników gazowych/olejowych/gazowo-olejowych firmy Riello. Certyfikat uprawnia do świadczenia autoryzowanych usług serwisowych na terenie całego kraju.