Rozszerzenie asortymentu narzędziowego

Rozszerzenie asortymentu narzędziowego w warsztacie ślusarskim o tokarkę. Jest to urządzenie wielofunkcyjne, łączy w sobie funkcje tokarki, frezarki, a nawet wiertarki. Umożliwia także cięcie gwintów metrycznych i calowych.

Szkolenie – Systemy oddymiania i przewietrzania

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w tematyce projektowania, funkcjonowania, konfiguracji i montażu systemów oddymiania, zamknięć ogniowych i naturalnej wentylacji D+H oraz systemu sygnalizacji pożarowej PROTEC.

Lutowanie twarde płomieniowe metodą 912

Pogłębianie wiedzy i umiejętności w tematyce F-Gazów, uczestnictwo w szkoleniu z lutowania twardego płomieniowego metodą 912.

Axis Communications’ Academy

W dniu 12-ego grudnia 2017 pracownicy naszej firmy wzięli udział w szkoleniu Network Video Fundamentals przeprowadzone przez firmę Axis Communications.
Tematem szkolenia było poszerzenie wiedzy na temat instalacji, konfiguracji i doboru elementów w instalacjach CCTV.

Lutowanie twarde płomieniowe

Pogłębienie umiejętności pracowników w dziedzinie lutowania twardego płomieniowego metodą 912.

Systemy detekcji gazów “GAZEX”

Ponowne poszerzenie wiedzy poprzez udział w szkoleniu organizowanym przez firmę GAZEX.

Szkolenie WAGO

Kontynuacja cyklicznego szkolenia WAGO w tematyce: „Podstawy programowania sterowników sieciowych WAGO-I/O-SYSTEM 750” oraz „Wizualizacja CODESYS w sterownikach WAGO-I/O-SYSTEM 750”

Rowery Trójkołowe

Poszerzono asortyment wyposażenia pracowników w rowery trójkołowe, które umożliwiają szybkie przemieszczanie się po podległych obszarach.