Przemysł 4.0

W związku z chęcią zaspokajania najbardziej wymagających oczekiwań klientów odbyliśmy szkolenie związane z predykcyjnym utrzymaniem ruchu i diagnostyką maszyn wg koncepcji

Przemysłu 4.0.