Axis Communications’ Academy

W dniu 12-ego grudnia 2017 pracownicy naszej firmy wzięli udział w szkoleniu Network Video Fundamentals przeprowadzone przez firmę Axis Communications.
Tematem szkolenia było poszerzenie wiedzy na temat instalacji, konfiguracji i doboru elementów w instalacjach CCTV.

Lutowanie twarde płomieniowe

Pogłębienie umiejętności pracowników w dziedzinie lutowania twardego płomieniowego metodą 912.

Systemy detekcji gazów “GAZEX”

Ponowne poszerzenie wiedzy poprzez udział w szkoleniu organizowanym przez firmę GAZEX.

Szkolenie WAGO

Kontynuacja cyklicznego szkolenia WAGO w tematyce: „Podstawy programowania sterowników sieciowych WAGO-I/O-SYSTEM 750” oraz „Wizualizacja CODESYS w sterownikach WAGO-I/O-SYSTEM 750”

Rowery Trójkołowe

Poszerzono asortyment wyposażenia pracowników w rowery trójkołowe, które umożliwiają szybkie przemieszczanie się po podległych obszarach.

Parametryzacja sieci hydraulicznych

Pracownicy FNRU Sp. z o.o. zostali przeszkolenie w procedurze obsługi oraz dokonywania pomiarów urządzeniem TA Scope.

Szkolenie Delta Controls – HVAC

Ukończenie Szkolenia Technicznego Delta Controls- HVAC (poziom 2), które obejmowało następujące zagadnienia: podstawowe zagadnienia automatyki budynkowej, konfiguracja i programowanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, język programowania GCL+, typy wymiany danych.

Szkolenie GAZEX

Odbycie szkolenia organizowanego przez firmę GAZEX w tematyce: zasady doboru urządzeń, montaż elementów systemu detekcji gazów, konserwacja urządzeń produkcji Gazex, zasady działania i podłączania zaworów odcinających w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej.

Konferencja techniczna

Udział w konferencji technicznej: Nowoczesne rozwiązania i systemy intralogiczne w zakładach produkcyjnych.