Szkolenie GAZEX

Odbycie szkolenia organizowanego przez firmę GAZEX w tematyce: zasady doboru urządzeń, montaż elementów systemu detekcji gazów, konserwacja urządzeń produkcji Gazex, zasady działania i podłączania zaworów odcinających w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej.