Szkolenie Delta Controls – HVAC

Ukończenie Szkolenia Technicznego Delta Controls- HVAC (poziom 2), które obejmowało następujące zagadnienia: podstawowe zagadnienia automatyki budynkowej, konfiguracja i programowanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, język programowania GCL+, typy wymiany danych.