Certyfikat CoDeSys 3.5

Uczestnictwo w szkoleniu – „CoDeSys 3.5 – Programowanie sterowników PLC”. Szkolenie zakończyło się uzyskaniem certyfikatu.