Szkolenie techniczne – Delta Controls

Ukończenie szkolenia technicznego Delta Controls- zakres produktów, architektura systemu, adresowanie urządzeń, konfiguracja wejść i wyjść, enteliWEB wersja 4.4, nawigator i podstawowe obiekty BACnet, konfiguracja i zarządzanie alarmami, logi i archiwizacja zdarzeń i danych, konta i uprawnienia użytkowników, widgety, panele, widoki, tworzenie raportów, edytor grafiki enteliVIZ.