Szkolenie Delta Controls – HVAC

Ukończenie Szkolenia Technicznego Delta Controls- HVAC (poziom 2), które obejmowało następujące zagadnienia: podstawowe zagadnienia automatyki budynkowej, konfiguracja i programowanie urządzeń wentylacji i klimatyzacji, język programowania GCL+, typy wymiany danych.

Szkolenie GAZEX

Odbycie szkolenia organizowanego przez firmę GAZEX w tematyce: zasady doboru urządzeń, montaż elementów systemu detekcji gazów, konserwacja urządzeń produkcji Gazex, zasady działania i podłączania zaworów odcinających w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej.

Konferencja techniczna

Udział w konferencji technicznej: Nowoczesne rozwiązania i systemy intralogiczne w zakładach produkcyjnych.

Szkolenie WAGO

Uczestnictwo w kolejnym szkoleniu z cyklu WAGO: „Komunikacja w WAGO-I/O-SYSTEM 750 przy wykorzystaniu WAGO-I/O-PRO”