Stworzenie warsztatu elektrycznego

Utworzenie infrastruktury i skompletowanie wyposażenia do kolejnego warsztatu, tym razem elektrycznego.

Rozszerzenie działalności

Nasza firma rozszerza działalność usług utrzymania ruchu o kolejny zakład produkcyjny na strefe ekonomicznej w Dąbrowie Górniczej. Nasza działalność będzie polegała na utrzymaniu w dobrej kondycji sieci gazowych, elektrycznych, wodnych i kanalizacyjnych oraz na eksploatacji układów wewnętrznych zakładu.