Axis Communications’ Academy

W dniu 12-ego grudnia 2017 pracownicy naszej firmy wzięli udział w szkoleniu Network Video Fundamentals przeprowadzone przez firmę Axis Communications.
Tematem szkolenia było poszerzenie wiedzy na temat instalacji, konfiguracji i doboru elementów w instalacjach CCTV.