Uzyskanie certyfikatu F-GAZY

W dniu 26.10.2016 nasza firma uzyskała certyfikat F-GAZY potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wykonywania następujących czynności:
• Kontrolę pod względem wycieków stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających 3kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych oraz zawierających 6 kg lub więcej fluorowanych gazów cieplarnianych lub substancji kontrolowanych w odpowiednio oznakowanych hermetycznie zamkniętych zbiornikach.
• Instalacja, konserwacja lub serwisowanie wszystkich stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane oraz odzysk fluorowanych gazów ze stacjonarnych ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.