Odwierty pod ciśnieniem

Przeszkolenie pracowników przy okazji wykonywania odwiertu pod ciśnieniem, który umożliwi dokonywanie pomiaru przepływu sprężonego powietrza przy ciśnieniu 8 bar.